3. 1. 2017

Brožúra Defence Industry of the Slovak Republic 2016

ZBOP2016_brochure

Tento katalóg  slovenského obranného priemyslu bol zostavený v závere roku 2016 a obsahuje aktuálne informácie o výrobných schopnostiach členských spoločností Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.