26. 2. 2018

Noví členovia ZBOP SR

Členská základňa ZBOP SR sa opäť rozširuje. Vítame medzi nami nových členov:   spoločnosti HTC-AED, a.s. a  Siemens. s.r.o.  Tešíme sa na budúcu spoluprácu!