Aktuality

23. 2. 2015

Ako zlepšiť nástroje proexportnej politiky

Pre zlepšenie podnikateľského prostredia  je potrebné poznať reálne potreby exportérov, aby bolo možné nastaviť príslušné nástroje štátnej podpory exportu. K tomu potrebuje štát spätnú väzbu od podnikateľov, ktorí by sa mali konkrétne vyjadriť, akú pomoc od štátu očakávajú, prípadne uviesť …

Prezentácia členov ZBOP SR v Budapešti

V spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Budapešti sa dňa 19. februára 2015 uskutočnila prezentácia slovenského obranného a bezpečnostného priemyslu, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia maďarského ministerstva obrany,  predstavitelia Asociácie obranného priemyslu Maďarska, vojenskí pridelenci viacerých krajín s pôsobnosťou pre …

25. 9. 2014

Podporovaná účasť na veľtrhu IDEX 2015 v SAE

Na základe žiadosti Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR  zaradilo Ministerstvo hospodárstva SR do plánu oficiálnych účastí na veľtrhoch v roku 2015 aj výstavu IDEX v Abú Dhabí v Spojených arabských emirátoch. Vďaka tomu budú mať členovia ZBOP SR príležitosť …

7. 8. 2014

Nové sídlo Združenia

Na základe uznesenia valného zhromaždenia Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR zmenilo svoje sídlo. Nová adresa Združenia  je Hurbanova 42 911 01 Trenčín Telefón: +421 32 64 212 59 e-mail: info@zbop.sk ; bulejkova@zbop.sk Všetky ostatné  identifikačné údaje subjektu zostávajú nezmenené. …

29. 4. 2014

Pozvanie na IDEB 2014

Srdečne pozývame subjekty, pôsobiace v oblasti obranného a bezpečnostného priemyslu, na návštevu stánku Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2014. Veľtrh sa uskutoční v termíne 14. až 16. mája 2014, expozíciu ZBOP SR nájdete …

24. 2. 2014

ZBOP SR na veľtrhu IDEB 2014

V termíne 14. – 16. mája 2014 sa na výstavisku Incheba Expo v Bratislave uskutoční ďalší ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2014. Po prvý krát sa veľtrh skutoční súčasne s podujatím  “Stredoeurópske zahraničnopolitické a bezpečnostné fórum (GLOBSEC)” v rámci nového …

9. 12. 2013

Oficiálne účasti na výstavách v roku 2014

Napriek všeobecnej nepriaznivej finančnej situácii, ktorá negatívne ovplyvňuje aj výdavky štátu na podporu exportu, podarilo sa Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu SR presadiť, aby boli do plánu oficiálnych štátom podporovaných účastí SR na výstavách v roku 2014 zaradené aj veľtrhy so zameraním na …

21. 10. 2013

Prezentácie z workshopu

Dňa 16. októbra 2013 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil workshop “Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu“. Okrem vzácnych hostí z agentúry NSPA a SD SR pri NATO sme na podujatí privítali aj zástupcov rezortov obrany, hospodárstva, zahraničných vecí a …

19. 9. 2013

Pozvánka na workshop “Aktuálne otázky bezpečnostného a obranného priemyslu”

V mene Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky   srdečne pozývame našich členov  na workshop „Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu“, ktorý sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 v priestoroch reštaurácie Kursalon v Trenčianskych Tepliciach. Cieľom workshopu  je poskytnúť členom Združenia  informácie k …

2. 4. 2013

Prezentácia obranného priemyslu ministrovi zahraničných vecí SR

V rámci rozvoja vzťahov s rezortom zahraničných vecí a skvalitnenia spolupráce so slovenskými ekonomickými diplomatmi na zastupiteľských úradoch v zahraničí  Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR uskutočnilo 26. marca 2013 prezentáciu výrobných schopností slovenského obranného priemyslu najvyšším predstaviteľom Ministerstva zahraničných …

20. 3. 2013

Stretnutie s delegáciou Ministerstva obrany Vietnamu

Pri príležitosti oficiálnej návštevy námestníka ministra obrany Vietnamskej socialistickej republiky  Nguyena Chi Vinh na Slovensku sa 18. marca 2013 v sídle Združenia v Trenčíne uskutočnilo stretnutia členov prezídia Združenia s predstaviteľmi vietnamskej delegácie. Obe strany deklarovali záujem o rozvoj bilaterálnej  …

2. 11. 2012

Pracovné rokovanie prezídia ZBOP SR a stáleho predstaviteľa SR pri NATO

Dňa 26. októbra 2012 sa v Trenčíne uskutočnilo pracovné rokovanie prezídia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky  za účasti pána Františka Kašického, veľvyslanca SR pri NATO. Predmetom stretnutia bolo prediskutovanie možností zintenzívnenia účasti slovenských priemyselných subjektov v procesoch obstarávania …

20. 9. 2012

Prezentačný deň modernizácie BVP

Dňa 14. septembra 2012 sa v priestoroch VTSÚ Záhorie uskutočnil prezentačný deň, na ktorom mali členovia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky príležitosť predstaviť  potencionálnemu užívateľovi – Ozbrojeným silám Slovenskej republiky svoje modernizované výrobky, návrhy a zámery modernizácie BVP. …