Aktuality

4. 2. 2016

Pozvánka na Eastern Europe Defence Week

V dňoch 22. – 24. júna 2016 sa v Prahe uskutoční medzinárodná konferencia Eastern Europe Defence Week 2016. Podujatie sa bude konať pod záštitou ministra obrany Českej republiky. Okrem zastúpenia hostiteľskej krajiny  sa počíta s účasťou vysokých predstaviteľov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a tiež …

20. 1. 2016

Stretnutie členov ZBOP SR

Dňa 19. januára 2016 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie členov Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z 21 členských firiem.  Prezident ZBOP SR Mgr. Marián Andraščík informoval prítomných o pripravovaných aktivitách ZBOP SR na rok …

4. 5. 2015

Pozvanie na IDET 2015

V dňoch 19.  – 21. mája 2015 sa v Brne  uskutoční medzinárodný veľtrh obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2015. Srdečne vás pozývame do informačného stánku ZBOP SR, ktorý nájdete v pavilóne P, číslo stánku 079A. Tešíme sa na stretnutie s …

27. 4. 2015

Stretnutie so štátnym tajomníkom MO SR

Dňa 21. apríla 2015 sa členovia prezídia ZBOP SR stretli s Milošom Kotercom, štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR, aby vyhodnotili doterajšiu spoluprácu ZBOP SR s MO SR a prediskutovali možnosti jej ďalšieho rozvoja. Pri tejto príležitosti štátny tajomník navštívil aj …

Informácie z valného zhromaždenia ZBOP SR

Dňa 15. apríla 2015 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR, na ktorom sme okrem delegátov väčšiny členov Združenia privítali celý rad vzácnych hostí z Ministerstva obrany SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva …

23. 2. 2015

Ako zlepšiť nástroje proexportnej politiky

Pre zlepšenie podnikateľského prostredia  je potrebné poznať reálne potreby exportérov, aby bolo možné nastaviť príslušné nástroje štátnej podpory exportu. K tomu potrebuje štát spätnú väzbu od podnikateľov, ktorí by sa mali konkrétne vyjadriť, akú pomoc od štátu očakávajú, prípadne uviesť …

Prezentácia členov ZBOP SR v Budapešti

V spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Budapešti sa dňa 19. februára 2015 uskutočnila prezentácia slovenského obranného a bezpečnostného priemyslu, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia maďarského ministerstva obrany,  predstavitelia Asociácie obranného priemyslu Maďarska, vojenskí pridelenci viacerých krajín s pôsobnosťou pre …

25. 9. 2014

Podporovaná účasť na veľtrhu IDEX 2015 v SAE

Na základe žiadosti Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR  zaradilo Ministerstvo hospodárstva SR do plánu oficiálnych účastí na veľtrhoch v roku 2015 aj výstavu IDEX v Abú Dhabí v Spojených arabských emirátoch. Vďaka tomu budú mať členovia ZBOP SR príležitosť …

7. 8. 2014

Nové sídlo Združenia

Na základe uznesenia valného zhromaždenia Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR zmenilo svoje sídlo. Nová adresa Združenia  je Hurbanova 42 911 01 Trenčín Telefón: +421 32 64 212 59 e-mail: info@zbop.sk ; bulejkova@zbop.sk Všetky ostatné  identifikačné údaje subjektu zostávajú nezmenené. …

29. 4. 2014

Pozvanie na IDEB 2014

Srdečne pozývame subjekty, pôsobiace v oblasti obranného a bezpečnostného priemyslu, na návštevu stánku Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB 2014. Veľtrh sa uskutoční v termíne 14. až 16. mája 2014, expozíciu ZBOP SR nájdete …

24. 2. 2014

ZBOP SR na veľtrhu IDEB 2014

V termíne 14. – 16. mája 2014 sa na výstavisku Incheba Expo v Bratislave uskutoční ďalší ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2014. Po prvý krát sa veľtrh skutoční súčasne s podujatím  “Stredoeurópske zahraničnopolitické a bezpečnostné fórum (GLOBSEC)” v rámci nového …

9. 12. 2013

Oficiálne účasti na výstavách v roku 2014

Napriek všeobecnej nepriaznivej finančnej situácii, ktorá negatívne ovplyvňuje aj výdavky štátu na podporu exportu, podarilo sa Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu SR presadiť, aby boli do plánu oficiálnych štátom podporovaných účastí SR na výstavách v roku 2014 zaradené aj veľtrhy so zameraním na …

21. 10. 2013

Prezentácie z workshopu

Dňa 16. októbra 2013 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil workshop “Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu“. Okrem vzácnych hostí z agentúry NSPA a SD SR pri NATO sme na podujatí privítali aj zástupcov rezortov obrany, hospodárstva, zahraničných vecí a …

19. 9. 2013

Pozvánka na workshop “Aktuálne otázky bezpečnostného a obranného priemyslu”

V mene Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky   srdečne pozývame našich členov  na workshop „Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu“, ktorý sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 v priestoroch reštaurácie Kursalon v Trenčianskych Tepliciach. Cieľom workshopu  je poskytnúť členom Združenia  informácie k …