Vizitka člena
Názov

Trenčianska univerzita

Zástupca

Prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc
dekan

Adresa

Študentská 2
911 50 Trenčín

Telefón

+421 32 740 0201

Fax

+421 32 740 0681