Združenie
 

Orgány združenia a ich obsadenie

A. Valné zhromaždenie:

Najvyšší orgán Združenia, zasadá minimálne jedenkrát za rok a je tvorený štatutárnymi zástupcami členov Združenia

B. Prezident:

Mgr. Marián ANDRAŠČÍK, Manipul s.r.o.

C. Prezídium:

Ing. Igor GEREK, PhD., EVPÚ a. s. , viceprezident pre výrobu a technický rozvoj

Ing. Peter PÁLEŠ, KERAMETAL, s.r.o. , viceprezident pre obchod a marketing

Vladimír ŠIMANSKÝ, MBA,  Virtual Reality Media, a. s. , viceprezident pre zahraničnú spoluprácu


D. Výkonný riaditeľ:

Ing. Stella BULEJKOVÁ

E. Dozorná rada:

Ing. Ervin HARAMIA, Aliter Technologies, a. s.  – predseda

Ing. Marián GOGA, PhD.,  ZVS holding, a. s.  

Ing. Milan MUTALA, Letecké opravovne Trenčín, a. s.