Decent Cybersecurity s. r. o.

Ing. Marcel Šnejdr   konateľTeplická 4 921 01 PiešťanyTel: +421 947 971 484 Email: marcel.snejdr@decentcybersecurity.eu Web: www.decentcybersecurity.eu  

Nový produkt EXIMBANKY SR vďaka našej iniciatíve

Po úspešnom zavedení nových, priaznivejších sadzieb poplatkov za licencie sa nám v krátkom období podarilo presadiť ďalšiu významnú a užitočnú vec, ktorá môže členom ZBOP SR výrazne pomôcť pri realizácii ich obchodných kontraktov a zároveň zvýšiť ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch. Členovia ZBOP SR sú pri realizácii platobného styku so zahraničím...