Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

 • doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
  rektor
 • Demänová 393
  031 06 Liptovský Mikuláš 6
 • Tel:
  +421 960 423 333, +421 44 552 2247

  E-mail:
  verejnost@aos.sk

  Web:
  www.aos.sk

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je štátnou vojenskou vysokou školou univerzitného typu, s bezfakultnou štruktúrou. Sídlom akadémie je Liptovský Mikuláš, Slovenská republika. Je to škola s medzinárodnou akceptáciou, ktorej hlavným poslaním je vzdelávať, vychovávať a cvičiť študentov v rámci vysokoškolského a celoživotného vzdelávania. Jej poslaním je rozvíjať ich harmonickú osobnosť, poznanie, tvorivosť, motiváciu pre službu vlasti a pripravovať ich pre efektívnu činnosť v národnom a medzinárodnom prostredí.

Popri vzdelávaní a výcviku sa Akadémia ozbrojených síl zameriava aj na rozvoj vedy a výskumu, ktorý sa orientuje na podporu bezpečnosti a obrany štátu a rozvoj spôsobilostí Ozbrojených síl SR. Zapája sa do riešenia projektov základného i aplikovaného výskumu, do medzinárodných výskumných projektov v rámci EDA, do práce vedeckých a odborných komisií. Škola sa špecifickým zameraním a aplikáciou výsledkov do výučby stala jedinečnou základňou, ktorá posilňuje kvalitu prípravy personálu pre OS SR a pre bezpečnostnú komunitu štátu.