11. 2. 2020

20 rokov Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR

Rok 2020 je pre Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky symbolický. Pripomenieme si 20. výročie založenia nášho združenia, ktoré pôvodne vzniklo pod názvom Združenie obranného priemyslu Slovenskej republiky. V roku 2011 združenie rozšírilo svoju pôsobnosť aj do oblasti bezpečnosti a od vtedy funguje ako Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. V súčasnosti má 45 členov s ročným obratom blížiacim sa k 900 miliónom EUR a reprezentuje  takmer 10 000 zamestnancov.

V tomto roku pripravujeme pre členov a partnerov ZBOP SR niekoľko významných podujatí, ktoré sa budú niesť v duchu 20. výročia ZBOP SR: prezentácia na veľtrhu IDEB 2020, ktorý bude 13. až 15. mája 2020 v Bratislave, slávnostné valné zhromaždenie ZBOP SR v závere mesiaca máj a oslava výročia začiatkom jesene. Tešíme sa, že vás na týchto podujatiach budeme môcť privítať!