23. 2. 2015

Ako zlepšiť nástroje proexportnej politiky

Pre zlepšenie podnikateľského prostredia  je potrebné poznať reálne potreby exportérov, aby bolo možné nastaviť príslušné nástroje štátnej podpory exportu. K tomu potrebuje štát spätnú väzbu od podnikateľov, ktorí by sa mali konkrétne vyjadriť, akú pomoc od štátu očakávajú, prípadne uviesť aktivity uplatňovanej proexportnej pomoci, ktoré sú z ich pohľadu neefektívne.

S cieľom zberu informácií z podnikateľského prostredia zahájilo Ministerstvo hospodárstva SR  prieskum o využívaní proexportných nástrojov. Prieskum sa uskutočňuje formou elektronického dotazníka. Dotazník je anonymný, prehľadný a časovo nenáročný.  Veríme, že aj vy, členovia ZBOP SR, využijete možnosť vyjadriť sa k proexportnej politike štátu touto formou a vyplníte a odošlete dotazník najneskôr do 15. marca 2015.

Na vyplnenie dotazníka kliknite na link:

https://docs.google.com/forms/d/1IxR9UZNRS9_AMaaAXmfdHcFoH5aedbrtljsjNLLIK7M/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link