26. 5. 2017

Členovia si zvolili nových zástupcov v orgánoch Združenia

Dňa 25. mája 2017 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo rokovanie valného zhromaždenia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky, na ktorom si členovia Združenia zvolili nových predstaviteľov riadiacich a kontrolných orgánov Združenia. Za prezidenta Združenia bol významnou väčšinou hlasov zvolený Tibor Straka, riaditeľ pre strategické projekty spoločnosti MSM GROUP s.r.o. . Tibor Straka je bývalý profesionálny vojak a v minulosti pôsobil ako tajomník Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Do funkcií členov prezídia boli zvolení:  Marián Andraščík za spoločnosť Manipul s.r.o., Ervin Haramia za spoločnosť Aliter Technologies, a.s. , Igor Gerek za spoločnosť EVPÚ a.s. a Peter Páleš za KERAMETAL s.r.o.

Predsedom dozornej rady Združenia sa stal Vladimír Ďuriš, ktorý pôsobí ako predseda predstavenstva spoločnosti DMD GROUP, a.s. V dozornej rade bude okrem neho pracovať   Jozef Marinič za spoločnosť WAY Industries, a.s. a Jozef Semančín, predstaviteľ spoločnosti SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Valné zhromaždenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky podporil svojou účasťou aj Róbert Ondrejcsák, štátny tajomník Ministerstva obrany SR ako aj zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.