26. 10. 2016

Deň slovenského obranného priemyslu

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie zorganizovalo Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR Deň slovenského obranného priemyslu. Podujatie sa konalo dňa 20. októbra 2016 v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie a jeho cieľom bolo prezentovať  vysokým predstaviteľom zahraničných zastupiteľských úradov s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku najmodernejšiu techniku a výzbroj z domácej produkcie a podporiť tak proexportné úsilie členských firiem ZBOP SR. Gesciu nad podujatím prevzal Peter Gajdoš, minister obrany SR, ktorý v úvodnom príhovore zdôraznil význam slovenského obranného priemyslu  a pripomenul aj záväzky z Programového  vyhlásenia vlády o podpore domáceho obranného priemyslu.

Prezident ZBOP SR Marián Andraščík ocenil podporu domácich výrobcov zo strany súčasného vedenia rezortu obrany a konštatoval, že slovenský obranný priemysel reprezentujú firmy na európskej až svetovej úrovni, ktoré majú šancu obstáť v tvrdej medzinárodnej konkurencii.

Na podujatí sa prezentovali členské spoločnosti ZBOP SR:

Aliter Technologies, a.s.

EVPÚ a.s,

KERAMETAL s.r.o.

KONŠTRUKTA – Defence, a.s.

MSM GROUP s.r.o.

Virtual Reality Media, a.s.

WAY INDUSTRIES a.s.

TANAX TRUCKS a.s.

Profily jednotlivých spoločností boli súčasťou špeciálnej prílohy časopisu OBRANA, venovanej Dňu slovenského obranného priemyslu. Prílohu nájdete tu:

PRILOHA OBRANA