2. 6. 2019

Dohoda o spolupráci s AOBP ČR

V rámci medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2019 podpísali prezidenti Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR a Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu ČR Memorandum of Understanding.

Po slávnostnom podpise dohody pozval Tibor Straka, prezident ZBOP SR, hostí na Čašu vína.