1. 8. 2019

Zmluva o spolupráci s ministerstvom obrany

Včera, 31. júla 2019, bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Zmluva vytvára priestor pre širšie zapojenie domácich priemyselných subjektov, ktoré sú členmi združenia, do programov, projektov a aktivít v oblasti vyzbrojovania, výskumu a vývoja, zameraného na zabezpečenie obrany štátu.

Predmetom uzatvorenej zmluvy je aj príprava návrhov na zabezpečenie kvality, stability a bezpečnosti dodávok výrobkov pre potreby Ministerstva obrany Slovenskej republiky.  

Dohoda_MOSR_ZBOP_2019