17. 3. 2020

Dôležité: Opatrenia MH SR a protivírusové dvadsatoro

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, súvisiacu s ekonomickými dopadmi šírenia koronavírusu, uverejňujeme zoznam 13 opatrení Ministerstva hospodárstva SR na pomoc firmám, ktoré rezort zverejnil po komunikácii so zástupcami zamestnávateľov. V reakcii na opatrenia Asociácia priemyselných zväzov (APZ) poslala médiám tlačovú správu, ktorú tiež nájdete pod týmto textom.

APZ zároveň skoncipovala návrh „protivírusového dvadsatora“ , teda sumár opatrení, ktoré by mohli pomôcť zmierniť ekonomické dopady súvisiace s vírusom COVID-19. Opatrenia sú rozdelené na 

Legislatívne návrhy potrebné prijať bezodkladne (na prvej schôdzi NR SR)  

Legislatívne návrhy potrebné prijať v priebehu nasledujúcich týždňov 

Opatrenia, o ktorých je potrebné bezodkladne začať rokovanie s príslušnými inštitúciami 

opatrenia – virus – sta _ty EU vs SR – final

APZ_protivirusove dvadsatoro_16.3.2020

TS APZ_Firmy potrebuju syst ematicky balik opatreni