27. 4. 2015

Informácie z valného zhromaždenia ZBOP SR

Dňa 15. apríla 2015 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR, na ktorom sme okrem delegátov väčšiny členov Združenia privítali celý rad vzácnych hostí z Ministerstva obrany SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a tiež z Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky.

Po uplynutí dvojročného funkčného obdobia orgánov ZBOP SR bola predmetom programu valného zhromaždenia aj voľba nových  členov prezídia a dozornej rady ZBOP SR. Valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že prezídium bude v ďalšom období pracovať v rovnakom zložení, t.j. vo funkcii prezidenta bude i naďalej Marián Andraščík (Manipul s.r.o.) a viceprezidentmi budú tak ako doteraz Viliam Dubovický (DMD GROUP, a.s.), Igor Gerek (EVPÚ a.s.), Peter Páleš (KERAMETAL s.r.o.) a Vladimír Šimanský (Virtual Reality Media, a.s.).

Za predsedu dozornej rady valné zhromaždenie schválilo Ervina Haramiu (Aliter Technologies a.s.) a členmi dozornej rady budú Marián Goga (ZVS holding, a.s.) a Milan Mutala (Letecké opravovne Trenčín, a.s.).