20. 5. 2018

Memorandum o porozumení s maďarskou asociáciou

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky uzatvorilo Memorandum o porozumení s Asociáciou obranného priemyslu Maďarska. K slávnostnému podpisu memoranda došlo počas medzinárodného veľtrhu obrannej  techniky IDEB 2018.  V memorande zúčastnené strany deklarujú záujem o ďalší rozvoj a prehĺbenie spolupráce medzi slovenskou  a maďarskou asociáciou.

Na fotografiách prezidenti slovenskej a maďarskej asociácie, páni Tibor Straka a Attila Zsitnyányi pri podpise memoranda a členovia slovenskej a maďarskej delegácie