14. 8. 2019

Memorandum o spolupráci s NBÚ

Dnes, 14. augusta 2019, bolo v Trenčíne podpísané Memorandum o spolupráci medzi Národným bezpečnostným úradom a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Memorandum bolo podpísané v záujme efektívnejšieho výkonu činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a za účelom vytvorenia podmienok pre vzájomnú odbornú spoluprácu v medziach svojich pôsobností.

Predmetom memoranda je určenie oblastí spolupráce strán Memoranda na plnenie úloh podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/218 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Za Národný bezpečnostný úrad memorandum podpísal Roman Konečný, riaditeľ úradu a za Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Tibor Straka, prezident združenia. 

Memorandum_ZBOP_NBU