7. 8. 2014

Nové sídlo Združenia

Na základe uznesenia valného zhromaždenia Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR zmenilo svoje sídlo. Nová adresa Združenia  je

Hurbanova 42

911 01 Trenčín

Telefón: +421 32 64 212 59

e-mail: info@zbop.sk ; bulejkova@zbop.sk

Všetky ostatné  identifikačné údaje subjektu zostávajú nezmenené.