9. 12. 2013

Oficiálne účasti na výstavách v roku 2014

Napriek všeobecnej nepriaznivej finančnej situácii, ktorá negatívne ovplyvňuje aj výdavky štátu na podporu exportu, podarilo sa Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu SR presadiť, aby boli do plánu oficiálnych štátom podporovaných účastí SR na výstavách v roku 2014 zaradené aj veľtrhy so zameraním na obranný a bezpečnostný priemysel. To znamená, že v budúcom roku pripravuje ZBOP SR slovenské národné účasti na veľtrhoch  DSA 2014 Kuala Lumpur ( 14.-17.apríl 2014) a SOFEX 2014 Amman (6.-8. máj 2014). Štátna podpora účasti je poskytovaná formou finančného príspevku na nájomné výstavnej plochy vo výške 100%  pre každú zúčastnenú firmu pri danom objeme výstavnej plochy, t.j. pre DSA 2014 36 m2  a pre SOFEX 2014 30 m2. MH SR zároveň prispieva aj na základnú realizáciu expozície.

Koordinátorom slovenskej účasti a realizátorom oboch expozícií  je výhradný zástupca organizátorov uvedených veľtrhov, t.j.  spoločnosť S.G.S.-EXPO, s.r.o., člen ZBOP SR.

Záujemcovia o účasť môžu kontaktovať Ing. Vladimíra Schröttera, konateľa S.G.S.-EXPO, s.r.o.  Vzhľadom na limitovaný objem plochy budú prihlášky vystavovateľov akceptované v poradí podľa dátumu ich doručenia do vyčerpania danej výstavnej plochy.

Kontaktné údaje S.G.S.-EXPO, s.r.o.:

telefón: 02/63537084-5

e-mail: sgs@expo.sk