25. 9. 2014

Podporovaná účasť na veľtrhu IDEX 2015 v SAE

Na základe žiadosti Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR  zaradilo Ministerstvo hospodárstva SR do plánu oficiálnych účastí na veľtrhoch v roku 2015 aj výstavu IDEX v Abú Dhabí v Spojených arabských emirátoch. Vďaka tomu budú mať členovia ZBOP SR príležitosť prezentovať sa bezplatne v spoločnej expozícii na ploche 50 m2 . Zúčastnené firmy si budú hradiť len cestovateľské náklady, základný registračný poplatok, zápis do katalógu  a náklady na prepravu exponátov.

Vzhľadom k tomu, že MH SR po prvý krát pristupuje k financovaniu národnej expozície z prostriedkov eurofondov, oprávnenými účastníkmi môžu byť len podnikateľské subjekty, so sídlom mimo Bratislavského kraja a zároveň ide o mikro, malé a stredné podniky.

Presné  podmienky účasti a prihlášky pre rok 2015 ako aj  informácie o spôsobe ich podania budú uverejnené na stránke MH SR:

http://www.economy.gov.sk/10893-menu/143364s

Vzhľadom na veľkosť expozície sa uvažuje s maximálne 6 vystavovateľskými spoločnosťami.  Pre podrobnejšie informácie môžete kontaktovať výkonnú riaditeľku ZBOP SR, prípadne aj Mgr. Miriam Polocíkovú, odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce MH SR,  tel. 02/ 4854 2326, e-mail: miriam.polocikova@mhsr.sk

Veľtrh IDEX 2015 sa uskutoční v termíne 22. – 26. februára 2015.