4. 2. 2016

Pozvánka na Eastern Europe Defence Week

V dňoch 22. – 24. júna 2016 sa v Prahe uskutoční medzinárodná konferencia Eastern Europe Defence Week 2016.

Podujatie sa bude konať pod záštitou ministra obrany Českej republiky. Okrem zastúpenia hostiteľskej krajiny  sa počíta s účasťou vysokých predstaviteľov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a tiež samozrejme zo  Slovenska.

Hlavný program konferencie bude zameraný na problematiku obstarávania v oblasti obrany,  rozvojových plánov zúčastnených krajín a úloh domáceho obranného priemyslu týchto krajín vo vzťahu k rezortným obstarávateľom.

Podujatie sa uskutoční formou prezentácií a panelových diskusií, na ktorých bude mať svoje zastúpenie aj Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Konferencia je otvorená aj pre účastníkov z radov podnikateľských subjektov, ktorí majú záujem získať množstvo nových informácií a zaujímavých kontaktov.

Pre členské spoločnosti ZBOP SR sú k dispozícii zvýhodnené podmienky účasti formou zaujímavých zliav.  Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.easterneuropedefence.com/