19. 9. 2013

Pozvánka na workshop „Aktuálne otázky bezpečnostného a obranného priemyslu“

V mene Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky   srdečne pozývame našich členov  na workshop

„Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu“,

ktorý sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 v priestoroch reštaurácie Kursalon v Trenčianskych Tepliciach.

Cieľom workshopu  je poskytnúť členom Združenia  informácie k aktuálnym otázkam, ktoré súvisia   s bezpečnostným a obranným  priemyslom  a obchodovaním  s výrobkami obranného priemyslu, vymeniť si názory v rámci diskusného fóra a získať podnety a odporúčania zástupcov priemyselných subjektov  pre zlepšenie fungovania nášho podnikateľského prostredia.

Je pre nás veľkou cťou, že pozvanie na workshop prijal aj najvyšší predstaviteľ obstarávateľskej agentúry NSPA (NATO Support Agency),  pán Mike Lyden, generálny manažér agentúry. Veríme, že účasť hostí z jednotlivých ministerstiev a ďalších inštitúcií a vyšpecifikované témy programu budú zárukou vysokej odbornej úrovne  podujatia (Program 16.10.2013 ).

Účasť na workshope je bezplatná, účastníci si hradia len prípadné náklady na ubytovanie.  Parkovanie je možné v bezprostrednej blízkosti reštaurácie (obmedzená kapacita).

Adresa miesta konania workshopu:

Kursalon Trenčianske Teplice
Ul. 17. Novembra 32
914 51 Trenčianske Teplice

www.kursalonteplice.sk

Kontakt pre rezervovanie ubytovania

Hotel Most slávy***

Ul. 17. novembra 11
914 51 Trenčianske Teplice
Mob: +421 903 911 024
E-mail: lelkesova@hotelmostslavy.sk
www.hotelmostslavy.sk

Veríme, že naše pozvanie na workshop prijmete a Vaša osobná prítomnosť Vám i nám umožní získať množstvo užitočných informácií a podnetov. Vašu účasť potvrďte, prosím, zaslaním vyplneného registračného formulára ( Workshop registracny formular) na adresu bulejkova@dmd.sk najneskôr do 4.10.2013. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov Vás prosíme o zohľadnenie skutočnosti, že každý člen Združenia môže zaregistrovať maximálne 2 účastníkov.  Aktualizovaná verzia programu bude zaregistrovaným účastníkom poslaná na ich mailové adresy.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami.