2. 11. 2012

Pracovné rokovanie prezídia ZBOP SR a stáleho predstaviteľa SR pri NATO

Dňa 26. októbra 2012 sa v Trenčíne uskutočnilo pracovné rokovanie prezídia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky  za účasti pána Františka Kašického, veľvyslanca SR pri NATO.

Predmetom stretnutia bolo prediskutovanie možností zintenzívnenia účasti slovenských priemyselných subjektov v procesoch obstarávania NATO, spôsoby podpory členských firiem združenia pri registrácii do databáz agentúr NATO a výmena informácií a skúseností z tejto oblasti.

Vedúci SD NATO informoval o aktivitách delegácie v oblasti ekonomickej dimenzie zahraničnej politiky medzi ktoré okrem iného patria:

–        organizácia priemyselných dní SR v agentúrach NATO a na Slovensku,

–        vytvorenie databázy firiem spolupracujúcich s SD NATO a príslušnými aliančnými agentúrami za účelom zasielanie aktuálnych informácií a vypísaných výberových konaní,

–        zabezpečovanie konzultácií a pracovných stretnutí podnikateľských subjektov so zástupcami agentúr NATO,

–        spracovanie manuálu verejných obstarávaní v NATO a prehľadu verejných obstarávaní agentúr na roky 2012-2013.

Vedúci SD NATO predstaviteľov prezídia ZBOP takisto informoval o úspešných projektoch SR v NATO ( napr. modernizácia letiska Sliač, systém Ralen, odmínovacie projekty v Iraku a Turecku, centrum výnimočnosti EOD v Trenčíne, vojenský výcvikový priestor Lešť, Aliter Technologies, a.s.).

Prezident ZBOP SR Ľudovít Černák informoval o príprave  informačného  materiálu o výrobných kapacitách  slovenských podnikateľských subjektov v oblasti obranného priemyslu, ktorý bude poskytnutý okrem iných inštitúcií aj  agentúram NATO (najmä  Komunikačnej  a informačnej agentúre NATO, Agentúre NATO pre podporu, ako aj obstarávacím  jednotkám sídla NATO ). Viceprezident združenia Ladislav Vargovčík súčasne informoval o príprave zoznamu expertov z oblasti obranného priemyslu, ktorí môžu byť v budúcnosti využití v rámci spolupráce s NATO.

O aktuálnom stave a vývoji  zámerov a  projektov sa obe subjekty prostredníctvom ústredia budú pravidelne informovať.

Dokumenty na stiahnutie:

Možnosti obstarávaní v NATO

Prezentácia NATO SD SR prezidium ZBOP október 2012

Obstarávania NSPA

obstaravanie v NATO-INFORMACIA po reforme agentúr