2. 4. 2013

Prezentácia obranného priemyslu ministrovi zahraničných vecí SR

V rámci rozvoja vzťahov s rezortom zahraničných vecí a skvalitnenia spolupráce so slovenskými ekonomickými diplomatmi na zastupiteľských úradoch v zahraničí  Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR uskutočnilo 26. marca 2013 prezentáciu výrobných schopností slovenského obranného priemyslu najvyšším predstaviteľom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Na stretnutí sa zúčastnil  Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ďalej obaja štátni tajomníci Peter Burian a Peter Javorčík , vedúci služobného úradu Juraj Siváček a celý rad pracovníkov sekcie hospodárskej spolupráce a sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci. Za ZBOP SR sa zúčastni Ľudovít Černák, prezident Združenia spolu s ďalšími členmi prezídia.

Výkonná riaditeľka ZBOP SR Stella Bulejková oboznámila prítomných s výrobnými schopnosťami slovenského obranného priemyslu. Upozornila na tie produkty, ktoré spĺňajú kritériá konkurencieschopnosti a sú úspešné na zahraničných trhoch. V živej diskusii boli prerokované otázky, ktoré súvisia so špecifickým charakterom obchodu s výrobkami obrannej techniky, ďalej účasť slovenských firiem v procesoch obstarávania pre agentúry NATO a administratívne prekážky pri exporte. Prezentácia v elektronickej forme ako aj tlačené materiály Slovak Defence Industry´s  Manufacturing Capabilities budú prostredníctvom MZVaEZ SR distribuované na slovenské zastupiteľské úrady  v zahraničí pre ďalšie rokovania našich ekonomických diplomatov s potenciálnymi partnermi.