21. 10. 2013

Prezentácie z workshopu

Dňa 16. októbra 2013 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil workshop „Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu„. Okrem vzácnych hostí z agentúry NSPA a SD SR pri NATO sme na podujatí privítali aj zástupcov rezortov obrany, hospodárstva, zahraničných vecí a vnútra a tiež zástupcov EXIMBANKY SR,  ktorí účastníkom workshopu poskytli množstvo užitočných informácií z oblasti obstarávania, legislatívy a podpory exportu. Podujatie bolo zároveň príležitosťou pre výmenu názorov a  neformálne diskusie účastníkov. Na workshope sa zúčastnilo spolu 48 zástupcov 30 členských spoločností Združenia a 17 hostí. Prezentácie na stiahnutie:

Prezentácia NSPA

Prezentácia MO SR

Prezentácia MZVaEZ SR

Prezentácia MH SR

Prezentácia EXIMBANKA SR