20. 9. 2012

Prezentačný deň modernizácie BVP

Dňa 14. septembra 2012 sa v priestoroch VTSÚ Záhorie uskutočnil prezentačný deň, na ktorom mali členovia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky príležitosť predstaviť  potencionálnemu užívateľovi – Ozbrojeným silám Slovenskej republiky svoje modernizované výrobky, návrhy a zámery modernizácie BVP. Aktivitu organizovala pre členov Združenia sekcia vyzbrojovania MO SR v spolupráci s VTSÚ Záhorie a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu SR.

Na prezentácii sa zúčastnil Miloš Koterec, štátny tajomník MO SR,  Gabriel Merňák, generálny riaditeľ sekcie vyzbrojovania a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie a celý rad zástupcov OS SR, ktorí mali možnosť vidieť prezentácie a statické ukážky modernizovaných výrobkov a služieb 12 členských spoločností Združenia.