28. 2. 2012

Priemyselné dni NATO na veľtrhu IDEB 2012

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou asociáciou dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov (AFCEA),  Ministerstvom obrany SR, Stálou delegáciou  SR pri NATO a spoločnosťou  Incheba a.s.  pripravuje  podujatie Slovenské priemyselné dni NATO, ktoré sa uskutoční 2. – 3. mája 2012  pri príležitosti veľtrhu IDEB 2012 v Bratislave.

Cieľom Slovenských priemyselných dní NATO je vzbudiť záujem a účasť slovenských podnikateľských subjektov vo verejných obstarávaniach v NATO a získať komplexné informácie o systéme agentúr NATO, o zameraní činnosti jednotlivých agentúr a najmä o spôsoboch zapojenia do medzinárodných obstarávaní.  Slovenské firmy budú mať možnosť priamo na mieste konania podujatia zaregistrovať sa do databáz agentúr.

Program podujatia a registračný formulár budú zverejnené na stránke www.zbop.sk v priebehu mesiaca marec 2012.