6. 3. 2012

PRIEMYSELNÉ DNI NATO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 2.-3. máj 2012, Bratislava, Výstavisko INCHEBA

V rámci Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky Bratislava – IDEB 2012 (2. – 4. máj 2012), ktorý sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky p. Ivana Gašparoviča, organizujú Ministerstvo obrany SR, Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR, Slovenská asociácia dodávateľov a užívateľov vojenských komunikačných a informačných systémov (AFCEA Slovak Chapter), Incheba a.s. a Stála delegácia Slovenskej republiky pri NATO Priemyselné dni NATO v SR. Cieľom podujatia je vzbudiť záujem o účasť podnikateľských subjektov SR na verejných obstarávaniach a projektoch v rámci NATO.

Podujatie je organizované formou dvojdňového odborného seminára (2. – 3. mája 2012), počas ktorého budú mať zástupcovia slovenských podnikateľských subjektov príležitosť získať komplexné informácie o systéme obstarávaní v NATO, o činnosti najväčších obstarávacích agentúr NATO, ako aj možnosť priamej registrácie firiem SR do kontaktných databáz agentúr. Z prostredia NATO boli pozvané:

Organizátori sa navyše rozhodli využiť organizáciu Priemyselných dní NATO v SR a predstaviť slovenským podnikateľským subjektom aj podnikateľské príležitosti v rámci Európskej obrannej agentúry (EDA), ktorá sídli v Bruseli.

Záujemcovia o účasť na Priemyselných dňoch NATO v SR sa budú môcť prihlásiť prostredníctvom priloženého registračného formulára, ktorý je potrebné zaslať hlavným organizátorom podujatia – Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu SR a AFCEA – Slovak Chapter. Dátum ukončenia registrácie: 30. apríl 2012.