30. 4. 2020

Riaditeľ SIS rokoval s prezidentom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský sa v sídle SIS stretol 30.apríla 2020 s  prezidentom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Tiborom Strakom.  Išlo o jedno z  prvých pracovných stretnutí, ktoré riaditeľ SIS absolvoval od svojho vymenovania do funkcie so zástupcom privátnej sféry                 s presahom na bezpečnostnú oblasť. Slovenská informačná služba je pripravená aj takýmto spôsobom                a takýmito rokovaniami zvýšiť komunikáciu so súkromným bezpečnostným sektorom s cieľom zlepšovať spoluprácu a bezpečnostný štandard.

Obaja predstavitelia sa na stretnutí venovali posudzovaniu zložitej situácie, ktorá  z rôznych aspektov vznikla   v dôsledku pandémie koronavírusu a ktorej súčasný stav sa nezaobíde bez podpory domáceho bezpečnostného priemyslu.

Domáci bezpečnostný a obranný priemysel je podobne ako Slovenská informačná služba dôležitou súčasťou    v architektúre Bezpečnostného systému Slovenskej republiky.