27. 4. 2020

Rozhovor prezidenta ZBOP SR s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR

Dnes, 27. apríla 2020, sa uskutočnil rozhovor pána Tibora Straku, prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR, s pánom Richardom Sulíkom, podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR.

Prezident ZBOP SR informoval podpredsedu vlády a ministra hospodárstva o pôsobnosti a aktivitách ZBOP SR, o jeho členoch a význame ich podielu na ekonomike našej krajiny. Zároveň oboznámil podpredsedu vlády a ministra hospodárstva s návrhmi na vykonanie konkrétnych opatrení vo vzťahu k zlepšeniu podnikateľského prostredia v bezpečnostnom a obrannom priemysle. Zdôraznil najmä potrebu urýchlenia licenčných konaní a doriešenia financovania projektov obranného priemyslu.  

Pán podpredseda vlády a minister hospodárstva SR ubezpečil prezidenta ZBOP SR o jeho pripravenosti plne podporovať export výrobkov obranného priemyslu členských spoločností ZBOP SR. Konštatoval tiež, že v záujme podpory exportu uskutoční v koordinácii s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR kroky, potrebné pre urýchlenie licenčných konaní. V prípade potreby bude pán podpredseda vlády a minister hospodárstva pripravený pomôcť riešiť problémy, ktoré by  pri dodržaní platných  medzinárodných sankčných obmedzení bránili úspešnému exportu členov ZBOP SR. V oblasti finančných služieb podpredseda vlády a minister hospodárstva prisľúbil pomoc pri rokovaniach s Eximbankou SR za účelom riešenia financovania projektov obranného priemyslu.

Vítame ústretový prístup a podporu pána Richarda Sulíka, podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR, voči Združeniu bezpečnostného a obranného priemyslu SR a jeho členom a tešíme sa na spoluprácu.