20. 5. 2018

Skončil sa IDEB 2018

V uplynulých dňoch sa v Bratislave uskutočnil 7. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. V spoločnom stánku ZBOP SR a AOBP ČR sme privítali celý rad významných delegácií a vzácnych hostí, medzi ktorými boli aj predstavitelia  asociácií  obranného priemyslu z krajín V4. Na tohtoročnom IDEBe sa prezentovalo 14 členských spoločností ZBOP SR. Gratulujeme spoločnostiam Aliter Technologies, a.s.  a MSM GROUP, s.r.o. k získaným oceneniam za exponáty.

Na snímke vľavo Jiří Hynek, prezident AOBP ČR a Tibor Straka, prezident ZBOP SR