20. 4. 2018

Spoločná účasť ZBOP SR a AOBP ČR na IDEB 2018

V dňoch 16. až 18. mája 2018 sa v Bratislave uskutoční ďalší ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky tradične prevzalo nad veľtrhom záštitu a odbornú garanciu. Spôsob  jeho účasti však bude tento rok celkom netradičný. Po prvý krát v histórii sa ZBOP SR bude prezentovať v spoločnom stánku s Asociáciou obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky. Aj touto formou si chceme pripomenúť 100. výročie založenia Československej republiky.

Spoločný stánok ZBOP SR a AOBP ČR nájdete v hale B1, číslo stánku 302. Srdečne vás pozývame!