1. 2. 2018

Stále odborné komisie ZBOP SR

Prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky  schválilo na svojom zasadnutí 31. januára 2018 zriadenie stálych odborných komisií na pôde ZBOP SR, ktorých účelom je vytvoriť priestor pre efektívnejšiu vzájomnú spoluprácu členských spoločností ZBOP SR pri riešení a realizácii obranných a bezpečnostných projektov pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky ako aj pre ďalších slovenských a  zahraničných partnerov.

Delegovaní zástupcovia členov ZBOP SR budú môcť s ohľadom na svoj expertný  profil pôsobiť v niektorej zo stálych odborných komisií, zameraných na pozemnú techniku, letectvo a kozmonautiku, kybernetickú, objektovú a fyzickú bezpečnosť a na ochranu osobných údajov.  Stále odborné komisie budú taktiež platformou pre  účasť slovenského obranného a bezpečnostného priemyslu na  programe štruktúrovanej spolupráce členských krajín Európskej únie v oblasti bezpečnosti a obrany PESCO.