20. 1. 2016

Stretnutie členov ZBOP SR

Dňa 19. januára 2016 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie členov Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia z 21 členských firiem.  Prezident ZBOP SR Mgr. Marián Andraščík informoval prítomných o pripravovaných aktivitách ZBOP SR na rok 2016. Upozornil najmä na blížiaci sa medzinárodný veľtrh obranného priemyslu IDEB 2016, účasť na Eastern Europe Defence Week 2016 v Prahe  a predovšetkým na významnú prezentačnú akciu obranného a bezpečnostného priemyslu, ktorá sa uskutoční v spolupráci s MO SR a MZVaEZ SR  v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016.

Z pozvaných hostí  na podujatí vystúpili  za MO SR Ing. Milan Čelko, generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory a národný riaditeľ pre vyzbrojovanie, ďalej za MH SR Mgr. Silvia Horváthová, riaditeľka odboru výkonu obchodných opatrení a Boris Škoda z odboru priemyselného rozvoja a investícií.