20. 3. 2013

Stretnutie s delegáciou Ministerstva obrany Vietnamu

Pri príležitosti oficiálnej návštevy námestníka ministra obrany Vietnamskej socialistickej republiky  Nguyena Chi Vinh na Slovensku sa 18. marca 2013 v sídle Združenia v Trenčíne uskutočnilo stretnutia členov prezídia Združenia s predstaviteľmi vietnamskej delegácie. Obe strany deklarovali záujem o rozvoj bilaterálnej  spolupráce v oblasti vyzbrojovania v nadväznosti na už existujúce konkrétne obchodné vzťahy s niektorými členskými firmami Združenia. Členovia delegácie so záujmom sledovali prezentáciu slovenského obranného a bezpečnostného priemyslu a konštatovali, že v slovenskom priemysle vidia  potenciál pre ďalšiu spoluprácu. Rozhovory o možnostiach a formách spolupráce budú pokračovať v rámci obchodného fóra, ktoré sa uskutoční pri príležitosti  podnikateľskej misie slovenských firiem vo Vietname a   1. zasadnutia Medzivládnej zmiešanej komisie SVK- VSR  dňa 12. apríla 2013 v Hanoji.