5. 9. 2012

Stretnutie s ministrom obchodu Kenskej republiky

Pri príležitosti oficiálnej návštevy  pána Moses M. Wetangula, ministra obchodu Kenskej republiky na Slovensku sa 4. septembra 2012 uskutočnilo stretnutie členov prezídia Združenia s kenským ministrom a ďalšími členmi jeho delegácie. Na rokovaní sa zúčastnili tiež veľvyslanci oboch krajín, pán Ukur Yatani, veľvyslanec Kene v Rakúsku s pôsobnosťou  pre SR a pán Michal Mlynár, veľvyslanec SR v Keni. Ministrov sprievod tvorili zástupcovia podnikateľských kruhov a kenských inštitúcií.

Prezident Združenia oboznámil delegáciu s postavením obranného priemyslu v SR,  informoval o tradíciách zbrojárskej výroby ako aj o súčasných možnostiach z hľadiska  zamerania a kapacít priemyslu. Kenský minister informoval o ekonomickej a politickej situácii v krajine a s tým súvisiacimi nárokmi na udržanie  bezpečnosti.  Upozornil na rastúcu tendenciu HDP (viac ako 5%) a zvyšujúci sa  rozpočet na obranu a bezpečnosť krajiny (1 mld USD). Aj v tejto súvislosti vidí minister možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti.

V ďalšej časti stretnutia výkonná riaditeľka Združenia formou prezentácie poskytla delegácii informácie o postavení a úlohách  Združenia a o produktoch a službách, ktoré členovia Združenia ponúkajú. Minister ubezpečil slovenskú stranu, že ponúkaný potenciál je pre ich krajinu zaujímavý a po preštudovaní materiálov expertmi  je reálna možnosť nadviazať spoluprácu.

Minister  informoval slovenskú stranu o svojej kandidatúre v budúcich prezidentských voľbách a ubezpečil, že pokiaľ zotrvá v akejkoľvek štátnej funkcii, bude podporovať aktívnu spoluprácu Kene so SR. Vyjadril presvedčenie, že v sa v blízkej budúcnosti podarí nájsť spoločné témy vzájomnej spolupráce v oblasti obranného a bezpečnostného priemyslu medzi oboma krajinami.