23. 1. 2012

Stretnutie s partnerskou českou asociáciou

Dňa 18. januára 2012 sa uskutočnilo stretnutie prezídií Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky a  Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky. Cieľom rokovania bolo prediskutovanie oblastí možnej spolupráce v spoločných vývojových projektoch a spoločné obstarávanie pre ministerstvá SR a ČR ako aj pre obstarávateľov z tretích krajín.

Obe strany sa dohodli na spoločnom postupe v riešení otázky tranzitných licencií. Podnetom k tomuto kroku je postup niektorých krajín EÚ, ktoré s cieľom ochrany vlastných obchodných záujmov zámerne vytvárajú administratívne prekážky pri tranzite tovarov,  smerujúcich cez ich územie do tretích krajín.

Prezídiá oboch asociácií sa následne zúčastnili na výročnej konferencii spoločnosti MS LINE, ktorá je mediálnym partnerom AOBP ČR a vydavateľom časopisu pre obranný a bezpečnostný priemysel REVUE. Okrem zástupcov členských firiem AOBP ČR sa na konferencii zúčastnili senátori, námestník ministra obrany ČR a ďalší predstavitelia ministerstva obrany a ministerstva vnútra ČR.