27. 4. 2015

Stretnutie so štátnym tajomníkom MO SR

Dňa 21. apríla 2015 sa členovia prezídia ZBOP SR stretli s Milošom Kotercom, štátnym tajomníkom Ministerstva obrany SR, aby vyhodnotili doterajšiu spoluprácu ZBOP SR s MO SR a prediskutovali možnosti jej ďalšieho rozvoja. Pri tejto príležitosti štátny tajomník navštívil aj spoločnosti Virtual Reality Media, a.s. , ZTS-ŠPECIÁL, a.s. a ZVS holding, a.s.