19. 5. 2016

Účasť ZBOP na veľtrhu IDEB 2016

V dňoch 10. až 12. mája 2016 sa v Bratislave uskutočnil 6. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2016, na ktorom malo svoje zastúpenie aj  Zduženie bezpečnostného  obranného priemyslu SR. Z členských spoločností sa svojimi expozíciami predstavili  firmy Aliter Technologies, a.s. , KERAMETAL, s.r.o., Letecké opravovne Trenčín, a.s., EVPÚ a.s. , DMD GROUP, a.s.,  Sevotech s.r.o., S.M.S., spol. s r.o., TANAX TRUCKS a.s., Virtual Reality Media, a.s. ,  ZVS holding, a.s. ale aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka a Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach.

V stánku ZBOP SR sme mali možnosť privítať pána Petra Gajdoša, ministra obrany SR, pána Jorge Domecq, výkonného riaditeľa Európskej obrannej agentúry a celý rad ďalších vzácnych a zaujímavých hostí.

Z členských firiem ZBOP si odniesli ocenenia za svoje exponáty firmy KERAMETAL, s.r.o., Aliter Technologies, a.s. , EVPÚ a.s.  a  TANAX TRUCKS a.s. Gratulujeme!