22. 5. 2018

Valné zhromaždenie ZBOP SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 22. mája 2018 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie riadneho valného zhromaždenia ZBOP SR.  Okrem ďalších vzácnych hostí sme na stretnutí privítali pána Vojtecha Ferencza, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, ktorý spoločne s Tiborom Strakom, prezidentom ZBOP SR, slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR  a ZBOP SR.

Valné zhromaždenie zvolilo nového člena prezídia, Martina Hraška zo spoločnosti EVPÚ, a.s., ktorý  v tejto funkcii nahradil Igora Gereka.  Valné zhromaždenie ďalej rozhodlo o prijatí 13 nových členov, čím členská základňa ZBOP SR  dosiahla počet 40 členov.