24. 5. 2019

Valné zhromaždenie ZBOP SR

Vo štvrtok 23. mája 2019 sa v kaštieli v Klobušiciach uskutočnilo rokovanie riadneho valného zhromaždenia ZBOP SR. Členskú základňu na rokovaní reprezentovalo 31 delegátov z celkového počtu 40 riadnych členov. Na podujatí sa zúčastnil aj pán Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVaEZ SR,  ako aj zástupcovia rezortu hospodárstva, obrany a vnútra.

Delegáti schválili členstvo ďalším štyrom spoločnostiam a zvolili si zástupcov do orgánov ZBOP SR na nadchádzajúce funkčné obdobie.  Staronovým prezidentom sa stal Tibor Straka. Prezídium bude i v ďalšom funkčnom období pracovať v rovnakom zložení ako doteraz. K zmenám došlo v dozornej rade, ktorej bude predsedať Anna Trúsiková, členka predstavenstva DMD GROUP, a.s.  Členom dozornej rady sa stal Dušan Herda zo spoločnosti S.M.S., spol. s r.o. Okrem neho bude v dozornej rade i naďalej pôsobiť Jozef Semančín z Advokátskej kancelárie Semančín & Partners s.r.o.