7. 12. 2017

Vyhlásenie ZBOP SR k Industry Day 2017

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky pozitívne hodnotí určité korekcie, ktoré nastali v procese obstarávania obrnených vozidiel 8×8 a 4×4 po jeho prerokovaní vládou Slovenskej republiky. Veríme, že aj podujatie Industry Day 2017 zabráni ďalším pochybnostiam a prispeje k zvýšeniu transparentnosti celého procesu.

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky víta súčasné kroky Ministerstva obrany Slovenskej republiky a verí, že ministerstvo potvrdí svoju snahu o objektívne, transparentné a nediskriminačné konanie aj v ďalšom priebehu obstarávania obrnených vozidiel 8×8 a 4×4.  

Je v našom spoločnom záujme, aby boli finančné prostriedky, určené na obstarávanie obrnených vozidiel, vynaložené maximálne efektívne, účelne a zodpovedne. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky ako nezávislá a nezisková organizácia, spájajúca domácich výrobcov obrannej a bezpečnostnej techniky, je pripravené poskytnúť Ministerstvu obrany Slovenskej republiky maximálnu súčinnosť.