19. 4. 2018

Vyhlásenie ZBOP SR k medializovaným informáciám

V súvislosti s medializovanými informáciami o vývoze výrobkov obranného priemyslu vydalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky nasledujúce vyhlásenie:

ZBOP SR aktívne spolupracuje so všetkými štátnymi inštitúciami, ktoré regulujú vývoz výrobkov obranného priemyslu, vrátane implementovania nových procesov do oblasti jeho kontroly. ZBOP SR podporuje a presadzuje dodržiavanie všetkých medzinárodných pravidiel a legislatívy pre export zbraní a munície mimo Slovenska.

Slovenská republika je členskou krajinou EÚ a NATO. V súvislosti s uvedenou skutočnosťou je potrebné si uvedomiť, že sme predmetom šírenia cielenej propagandy niektorých krajín mimo tohto priestoru. Vrátane prekrucovania faktov.

To by nemalo byť dôvodom na servilné reakcie a neúmernú reguláciu produkcie výrobkov domáceho obranného priemyslu, ktorý sa dnes významnou mierou podieľa na zachovaní bezpečnosti tohto štátu a ktorý je povinný udržiavať svoje výrobné kapacity aj v čase krízovej situácie.