7. 5. 2012

Vyhodnotenie podujatia Priemyselné dni NATO v SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 2. – 3. mája 2012 Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR v spolupráci so Stálou delegáciou SR pri NATO, združením AFCEA a spoločnosťou Incheba, a.s. zorganizovalo Priemyselné dni NATO v SR. Podujatie  sa uskutočnilo vo forme dvojdňového odborného seminára ako sprievodná aktivita v rámci medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2012. Priemyselné dni NATO otvoril podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák a zástupca námestníka generálneho tajomníka NATO Ernest J. Herold. Na podujatí vystúpili predstavitelia štyroch najväčších obstarávacích agentúr: NAMSA, NC3A, ACO a NATO HQ. Účastníkom boli zároveň prezentované aj podnikateľské príležitosti v rámci EDA. Podujatia sa priamo zúčastnilo 120 zástupcov z viac ako 60 podnikateľských subjektov.