Association
 

Contact

Sídlo:

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 36117455
DIČ: 2021535681

Kontakt:

Výkonný riaditeľ – Ing. Stela Bulejková
tel.: 032 / 6572 581
fax: 032 / 6572 503
e-mail: