Association
 

Products

 • výroba delostreleckej techniky a zbraňových systémov pre tanky a bojové vozidlá
 • výroba tankovej techniky a ľahkých kolesových obrnených vozidiel
 • výroba a modernizácia kolesových a pásových obrnených vozidiel
 • výroba ručných zbraní a malokalibrovej munície
 • výroba a laborácia veľkokalibrovej munície a munície kalibru 30 mm
 • výroba plastických trhavín a trhavín laborovateľných do veľkokalibrovej munície
 • výskum a vývoj zbraňových systémov, delostreleckej techniky a munície, mobilných systémov velenia a riadenia
 • skúšobníctvo špeciálnej techniky a materiálov
 • vývoj a výroba stredných nákladných automobilov a skupín obrnených vozidiel
 • vývoj a výroba plničov a prepravníkov pohonných hmôt a pitnej vody
 • vývoj a výroba ženijnej techniky, odmínovacích systémov
 • výroba transmisií pre tanky a bojové vozidlá
 • výroba tiel granátov a nábojníc veľkokalibrovej munície
 • vývoj a výroba elektronických zariadení pre výzbroj jednotlivca, bojové vozidlá a mobilné prostriedky
 • vývoj aplikácií tankov a obrnených vozidiel
 • vývoj a výroba systémov pre riadenie letovej prevádzky a ďalších podporných systémov letectva
 • vývoj a výroba výcvikových systémov, riadiacich a streleckých simulátorov
 • opravárenská základňa vojenskej techniky, pozemnej a leteckej techniky a materiálu, ktorá je organizačne začlenená v rezorte MO SR, vrátane vojenských technických a skúšobných ústavov
 • obchodovanie s vojenským materiálom v súlade so zákonom Národnej rady SR č.179/1998 Z.z.
 • dodávky náhradných dielcov k uvedeným komoditám, servis a logistická podpora

Uvedené komodity sú prevažne sústredené v členskej základni Združenia obranného priemyslu SR.

Počas uplynulých 10 rokov prešli podniky obranného priemyslu SR viacerými transformačnými zmenami a niekoľkonásobným znížením zbrojnej aj civilnej výroby ako výsledok vnútornej reštrikcie a geopolitických zmien v Európe.

Značná časť strojárskeho a elektronického priemyslu, ktorého súčasťou je aj obranný priemysel, bola sprivatizovaná ešte v prvej vlne privatizácie začiatkom 90-tych rokov. Veľké zbrojárske kapacity boli v predchádzajúcich piatich rokoch zaradené zo zákona medzi tzv. strategické a teda neprivatizovateľné podniky a boli pod priamym vplyvom štátu. V roku 1999 bol zákon zrušený a v súčasnosti sa pripravujú podmienky na ich privatizáciu a tiež na vstup zahraničných investorov.Products