Memorandum o spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR

Pri príležitosti rokovania valného zhromaždenia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vladimír Šimoňák a viceprezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Ervin Haramia podpísali Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Obe strany deklarovali...

Uskutočnilo sa valné zhromaždenie ZBOP SR

Dňa 15. mája 2024 sa v priestoroch výstaviska Incheba Expo uskutočnilo rokovanie valného zhromaždenia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Delegáti valného zhromaždenia vyhodnotili činnosť združenia za predchádzajúci rok a volili nového člena prezídia - viceprezidenta pre výrobu a technický rozvoj. Stal sa ním Juraj Lauš, predseda predstavenstva a generálny...

Pozvánka na medzinárodný veľtrh IDEB DEFENCE & SECURITY 2024

Srdečne vás pozývame na návštevu medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDEB DEFENCE & SECURITY 2024, ktorý sa uskutoční 14. až 16. mája 2024 na výstavisku Incheba Expo v Bratislave.  Veľtrh ako jedinečná platforma pre prezentáciu produktov a služieb pre obranné, bezpečnostné a záchranné zložky prezentuje inovácie a moderné obranné prístupy,...

Vítame nových členov ZBOP SR

S radosťou informujeme, že záujem o členstvo v ZBOP SR stále narastá. Členská základňa sa rozšírila o ďalšie tri subjekty: Airvolute s.r.o. MicroSk, a.s.  Stredná odborná škola letecko-technická, Legionárska 160, Trenčín  Vítame nových členov a tešíme sa na budúcu spoluprácu. ZBOP SR má aktuálne už 66 členov.

Airvolute s.r.o.

Ing. Lukáš Palkovič, PhD. konateľ, výkonný riaditeľ / CEOMikrovíniho 217/4 917 01 TrnavaTel: +421 908 378 088 Email: info@airvolute.com Web: www.airvolute.com  

MicroSK, a.s.

Ladislav Plánka  člen predstavenstvaJelačičova 8A 821 08 BratislavaTel: +421 918 570 598 Email: info@microsk.sk Web: www.microsk.sk  

EDF Info Days 2024 – Save the date – 28-29 May 2024

V nadväznosti na nedávno publikovaný Pracovný program Európskeho obranného fondu na rok 2024 (European Defence Fund (EDF) Work Programme 2024)  dávame do pozornosti informáciu o pripravovanom podujatí EDF Info Days 2024 (EDF Info Days 2024) ktoré sa uskutoční 28. a 29. mája 2024 v hybridnom formáte v Bruseli a online. V prvom dni podujatia budú odprezentované...

Zverejnenie opisu výziev EDF na rok 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že EK/DG-DEFIS zverejnilo na svojej web stránke Pracovný program EDF 2024 vrátane viacročnej perspektívy. Na stránke DG-DEFIS nájdete definície (opis) výziev EDF 2024 a Indikatívny návrh výziev 2024 – 2027: EDF Work Programme 2024 (europa.eu) Výzvy na predkladanie návrhov budú publikované v strede mesiaca apríl a formálne otvorené na...