Pozvanie na FESTIVAL LETECTVA PIEŠŤANY 20.-21.5.2023

V mene Slovenskej leteckej agentúry, s.r.o., ktorá je členom ZBOP SR, vás srdečne pozývame na FESTIVAL LETECTVA PIEŠŤANY, ktorý sa uskutoční 20. - 21. mája 2023 na letisku v Piešťanoch. Chýbať nebude dronová, laserová, svetelná, pyrotechnická a nezabudnuteľná nočná letecká šou. Na Letisku Piešťany predvedú svoje majstrovstvo pilotáže a dych berúce...

Vláda schválila Dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035

Vláda na svojom včerajšom zasadnutí schválila Dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035. Dlhodobý plán aktualizuje dlhodobé požiadavky a priority Ozbrojených síl SR na rozvoj podpory obrany štátu. V rámci rozvoja podpory obrany štátu sa plánuje do konca roka 2035 prioritne vytvárať zásoby v rámci rezortu obrany...

Vítame nových členov ZBOP SR

S radosťou vás informujeme o tom, že členská základňa ZBOP SR sa opäť rozrastá. Prezídium ZBOP SR na svojom zasadnutí 13.4.2023 prerokovalo žiadosti o členstvo ďalších troch spoločností: 3IPK Global s.r.o. TEBRIX SLOVAKIA s.r.o. VOP Nováky, a.s.  Nových členov vítame a tešíme sa na našu spoluprácu. Aktuálne má ZBOP SR už 63 členov. Sme radi,...

ZBOP SR aj v uplynulom roku hospodárilo s prebytkom

Prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky na svojom pravidelnom zasadnutí prerokovalo výsledky hospodárenia ZBOP SR za rok 2022. Aj v minulom roku združenie hospodárilo zodpovedne a v súlade so schváleným rozpočtom a napriek značným všeobecným cenovým nárastom dosiahlo zisk vo výške 475,59 eur. ZBOP SR tak už siedmy rok za...

Informácie o aktivitách ZBOP SR v NIAG

Radi by sme vás informovali o úspešných aktivitách ZBOP SR v rámci NATO Industrial Advisory Group (NIAG) v súvislosti s presadzovaním záujmov slovenského obranného priemyslu v oblasti munície. Dňa 13. februára 2023 predseda NIAG (v ktorej reprezentuje ZBOP SR pán Radovan Hudák), Rudy Priem prezentoval predbežný report tzv. Tiger Teamu, ktorý...

Odštartovali sme rokovania o spolupráci s Kórejskou republikou

Počas medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky NEDS 2022, ktorý sa konal v Rotterdame,  sa 17. novembra 2022 odštartovali úvodné rokovania prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Tibora Straku s výkonným podpredsedom  Asociácie obranného priemyslu Južnej Kórey Sang Woong Na. Úspešným záverom rokovania bol obojstranný záujem o formalizáciu spolupráce...

Nový produkt EXIMBANKY SR vďaka našej iniciatíve

Po úspešnom zavedení nových, priaznivejších sadzieb poplatkov za licencie sa nám v krátkom období podarilo presadiť ďalšiu významnú a užitočnú vec, ktorá môže členom ZBOP SR výrazne pomôcť pri realizácii ich obchodných kontraktov a zároveň zvýšiť ich konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch. Členovia ZBOP SR sú pri realizácii platobného styku so zahraničím...

Zúčastnili sme sa na FUTURE FORCES v Prahe

V priestoroch výstaviska PVA v Prahe sa v dňoch 19. až 21. októbra 2022 uskutočnil už 14. ročník medzinárodnej platformy pre trendy a technológie v obrane a bezpečnosti Future Forces Forum 2022. Po štyroch rokoch sa tak v Prahe zišli významní zástupcovia zahraničných armád, ministerstiev obrany, vnútra, zahraničných vecí a...

Stretnutie s českými firmami obranného priemyslu

Partnerská Asociácia obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky a Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave usporiadali v stredu 12. októbra 2022 prezentačné podujatie, zamerané na predstavenie českých firiem, pôsobiacich v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Súčasťou podujatia boli aj B2B rokovania zástupcov českých firiem s členmi Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej...

Spoločnosť ZVS holding privítala delegáciu ekonomických diplomatov

V piatok 30. 9. 2022 zavítala do výrobných priestorov spoločnosti ZVS holding, a.s., ktorá je členom ZBOP SR, delegácia slovenských ekonomických diplomatov. Takmer 70 diplomatov malo možnosť zoznámiť sa s výrobnými kapacitami, produktami a službami firmy ZVS holding, a.s., ktorá patrí medzi významných exportérov slovenského obranného priemyslu. "Diplomatické návštevy sú pre...