Valné zhromaždenie ZBOP SR sa uskutoční 19. mája 2021 korešpondenčnou formou

Prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky prijalo na svojom zasadnutí 24. marca 2021 uznesenie, na základe ktorého sa riadne valné zhromaždenie ZBOP SR uskutoční 19.  mája 2021. V súlade s § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o  niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením  nebezpečnej nákazlivej ľudskej...

Plán obnovy a odolnosti SR – sumár

Dovoľujeme si informovať Vás o krátkom sumáre k Plánu obnovy a odolnosti SR s popisom najvýznamnejších reforiem a investícii, ktorý sa aktuálne nachádza v pripomienkovom konaní: Sumár_komponentov PO Ak by ste mali záujem zapojiť sa do pripomienkovania jednotlivých komponentov Plánu obnovy a odolnosti SR za APZ, prosím bezodkladne nás o tejto skutočnosti informujte spolu s uvedením komponentov, ktoré chcete pripomienkovať. Na...

Rezervujte 25. – 26. mája 2021 na Slovenskú kooperačnú burzu 2021 ONLINE!

Registrácia na podujatie Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE je otvorená! Počas dvoch dní, 25. – 26. mája 2021, Vám podujatie ponúkne 3 priemyselné panelové diskusie, príležitosť zúčastniť sa až 14-tich oficiálnych online rokovaní, odborný workshop na tému Brexit vrátane individuálnych konzultácií. Témou tohto ročníka podujatia je Moderný priemysel – ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza...

Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR od 15. marca 2021

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 11. marca 2021 bola zverejnená nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa upravujú podmienky a výnimky pri nosení respirátorov FFP2 v interiéroch, vrátane pracovísk, s účinnosťou od 15. marca 2021. Spracovaný rozbor opatrenia, ktoré sa týka povinnosti nosenia FFP2 respirátorov, ako aj celé...

Industry Day v NSPA

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR  pripravuje podujatie Industry Day (ID) v NATO Support and Procurement Agency (NSPA) v Luxembursku.  Pôjde o jednodňovú aktivitu, v rámci ktorej bude poskytnutý priestor pre predstavenie NSPA, jej aktivít, možností obchodnej spolupráce, informovanie o aktuálnych témach a...

Výstava v Brazílii a videokonferencia s brazílskymi firmami

V termíne 15. – 17. júna 2021 sa v Brazílii uskutoční  10. ročník výstavy obranného priemyslu „Conference on Military Systems and Technology“.  Podujatie má vysokú podporu brazílskeho ministerstva obrany a teší sa záujmu nielen zo strany priemyslu, ale aj predstaviteľov ozbrojených síl a osôb, zodpovedných za nákupy techniky. V spolupráci...

Opatrenia vlády pre zamestnávateľov od 3. marca 2021

Dovoľujeme si vás informovať, že na rokovaní vlády dňa 28. 2. 2021 bolo prijaté nové uznesenie vlády, ktorým sa upravujú niektoré výnimky zo zákazu vychádzania s účinnosťou od 3. marca 2021. Spracovaný rozbor opatrení, ktoré sa týkajú zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj celé znenie uznesenia vrátane ostatných opatrení sú na...

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 70 rokov v sobotu 27.2.2021 zomrel po krátkej ťažkej chorobe Jozef Buday, generálny riaditeľ spoločnosti EVPÚ, a.s. a prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Jozef Buday bol výskumníkom, propagátorom a budovateľom slovenského priemyselného výskumu    a vývoja. Bol autorom viac ako...

Noví členovia ZBOP SR

V uplynulých dňoch sa členská základňa Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky opäť rozrástla. Vítame medzi nami ďalších päť spoločností a tešíme sa na našu spoluprácu: HANSEATIC PROJEKT s.r.o. MSM LAND SYSTEMS s.r.o. NG Aviation s.r.o. SEC Technologies, s.r.o. Zepelin, s.r.o. Aktuálne máme už 54 členov!

Rozbor uznesenia vlády k zákazu vychádzania z pohľadu firiem

Vláda Slovenskej republiky 5.2.2021 prijala Uznesenie vlády SR č. 77 k zákazu vychádzania.  Rozbor uznesenia vlády obsahuje prehľad v akých regiónoch a v akej periodicite bude potrebné vyžadovať od zamestnancov preukázanie sa negatívnym testom. Rozbor nájdete tu: MS_Rozbor unesenia vlady – zákaz vychádzania Zároveň prikladáme aj samotné znenie uznesenia: 77_2021. V nadväznosti na vyššie uvedené...