Stretnutie ZBOP SR s ministrom vnútra

Včera, 29. januára 2024 sa na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie členov prezídia a dozornej rady Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.  Za ministerstvo vnútra sa na stretnutí zúčastnil aj generálny tajomník služobného úradu Igor Tkačivský a generálny riaditeľ sekcie ekonomiky...

Tlačové vyhlásenie ZBOP SR k novelizácii legislatívy

Tlačové vyhlásenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky k pripravovanej novelizácii legislatívy, týkajúcej sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) v súlade so svojimi stanovami rešpektuje bezpečnostnú politiku štátu a váži si podporu domáceho obranného priemyslu, vyjadrenú v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. ZBOP SR víta...

Stretnutie ZBOP SR so slovenskými ekonomickými diplomatmi

V piatok 20. októbra 2023 sa  výkonná riaditeľka Stella Bulejková zúčastnila na porade ekonomických diplomatov, ktorú zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V rámci svojej prezentácie oboznámila  slovenských ekonomických diplomatov s proexportnými aktivitami ZBOP SR a s návrhmi na ďalšie prehĺbenie spolupráce so zastupiteľskými úradmi SR v...

Skončil sa IDEB Defence & Security 2023

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky sa zúčastnilo na 10. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB Defence & Security 2023. Tak, ako po minulé roky, aj tentokrát mali naši partneri a odborná verejnosť príležitosť navštíviť spoločný stánok, v ktorom sa naše združenie odprezentovalo aj s partnerskou Asociáciou obranného a...

Pozvanie na stánok ZBOP SR na veľtrhu IDEB 2023, 3. – 5. 10. 2023

Srdečne vás pozývame na návštevu stánku Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky na medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDEB, ktorý sa uskutoční 3. až 5. októbra 2023 na výstavisku INCHEBA EXPO v Bratislave. Veľtrh ako jedinečná platforma pre prezentáciu produktov a služieb pre obranné, bezpečnostné a záchranné zložky prezentuje inovácie a...

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 29. júla 2023 nás vo veku 73 rokov navždy opustil bývalý prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Dr. h.c.  mult. prof. Ing.  Jozef Mihok, PhD. V pozícii prezidenta ZBOP SR pôsobil v rokoch 2007 až 2010. Profesijne bol zameraný na oblasti strojárstva a priemyselného inžinierstva....

Príležitosť prezentovať sa na IDEB DEFENCE & SECURITY 3. – 5. 10. 2023

ZBOP SR ako odborný garant podujatia vás pozýva zúčastniť sa na medzinárodnom veľtrhu IDEB DEFENCE & SECURITY, ktorý sa bude konať  v termíne 3. - 5. októbra 2023 výstavisku INCHEBA EXPO BRATISLAVA.  Veľtrh predstavuje jedinečnú platformu pre prezentáciu produktov a služieb pre ozbrojené a záchranné zložky. Ponúka vám  príležitosť predstaviť vaše...

Konferencia ZBOP SR k licenciám privítala desiatky účastníkov

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a  Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky usporiadalo 31. mája 2023 v Trenčíne  konferenciu pod názvom Export výrobkov obranného priemyslu na Ukrajinu a sankčná politika,...

Uskutočnilo sa rokovanie valného zhromaždenia ZBOP SR

V stredu 17. mája 2023 sa uskutočnilo riadne rokovanie valného zhromaždenia ZBOP SR. Delegáti valného zhromaždenia vyhodnotili činnosť združenia za predchádzajúce obdobie a prediskutovali možnosti jeho ďalšieho rozvoja. Vzhľadom na uplynutie funkčného obdobia valné zhromaždenie volilo svojich zástupcov do štatutárnych a kontrolných orgánov združenia. Do funkcie prezidenta bol aj na ďalšie dvojročné...

Pozvánka na konferenciu o exporte výrobkov obranného priemyslu na Ukrajinu

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou organizuje konferenciu: „Export výrobkov obranného priemyslu na Ukrajinu a sankčná politika, jej vplyv na povoľovanie exportu výrobkov obranného priemyslu a tovarov s dvojakým použitím“. Konferencia sa uskutoční pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a s odbornou garanciou EXIMBANKY SR....