Cena Inovatívny čin roka pre YMS, a.s.

S hrdosťou si dovoľujeme informovať, že spoločnosť YMS, a.s., člen ZBOP SR, získala prvenstvo v prestížnej súťaži Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky INOVATÍVNY ČIN ROKA. Minister hospodárstva Richard Sulík odovzdal víťaznú cenu v kategórii Inovácia služby do rúk riaditeľa pre rozvoj obchodu Radovana Hilberta za ySpace, systém na automatické sťahovanie a...

Stretnutie s maďarskými partnermi

V piatok 11.3.2022 sa v Budapešti uskutočnilo stretnutie zástupcov ZBOP SR s predstaviteľmi Exportnej agentúry obranného priemyslu VEX a Asociácie obranného priemyslu Maďarska. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie možností prehĺbenia a ďalšieho rozvoja slovensko – maďarskej spolupráce v oblasti obranného priemyslu aj v nadväznosti na Memorandum o spolupráci, uzatvorené medzi Asociáciou...

Vítame nových členov ZBOP SR

V uplynulých dňoch sa naša členská základňa opäť rozrástla. Novými členmi ZBOP SR sa stali spoločnosti: DefTech a.s. STM POWER a.s. TOMARK, s.r.o.  Nových členov vítame a tešíme sa na spoluprácu. Aktuálne má ZBOP SR už 58 členov!  Sme radi, že záujem slovenských firiem bezpečnostného a obranného priemyslu o členstvo v ZBOP SR neustále narastá. Je...

Vláda schválila hornú hranicu poplatkov za licencie

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky dlhodobo poukazovalo na neadekvátnu výšku správnych poplatkov za licencie na vývoz a dovoz výrobkov obranného priemyslu. Z iniciatívy ZBOP SR bol do návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia tzv. KILEČKA 2 zapracovaný návrh na zastropovanie hornej hranice poplatkov za licencie. V tejto súvislosti...

Vyhlásenie ZBOP SR k súčasnej politicko-bezpečnostnej situácii v Európe

Na dnešnom rokovaní prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky jednohlasne prijalo stanovisko k súčasnej politicko-bezpečnostnej situácii v Európe: “Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky vychádzajúc zo stanov združenia, zabezpečuje svoju činnosť v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky, pri rešpektovaní bezpečnostnej politiky a obrannej stratégie Slovenskej republiky. Združenie...

Webinár o indicko – slovenskej spolupráci v obrannom priemysle

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí, Ministerstvo obrany Indie, Federácia obchodno-priemyselných komôr Indie a Združenie  bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky zorganizovali 11. januára 2022  webinár o indicko - slovenskej spolupráci v obrannom priemysle. Online podujatie otvorili predstavitelia zúčastnených inštitúcií, ktorí vyjadrili podporu pre ďalší rozvoj vzťahov spolupráce medzi indickými a...

List prezidenta ZBOP SR k zníženiu poplatkov za licencie

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky dlhodobo upozorňovalo na neadekvátnu výšku správnych poplatkov, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k žiadostiam o licencie v rámci obchodovania s výrobkami obranného priemyslu. Z iniciatívy ZBOP SR bol do návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia tzv. KILEČKA 2 zapracovaný návrh na zastropovanie...

Novým predsedom Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK sa stal Tibor Straka

Na dnešnom zasadnutí Sekcie výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) bol za nového predsedu sekcie zvolený Tibor Straka. Ten zároveň pôsobí ako prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR). ,,Máme ambíciu dostať našich výrobcov do zahraničia, a to najmä zlepšením podnikateľského prostredia a aktívnym...

ZBOP SR na slovenskom priemyselnom dni v NSPA v Luxembursku

ZBOP SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Stálou delegáciou SR pri NATO a slovenským zástupcom pri NSPA zorganizovalo 8. novembra 2021 podujatie SVK Industry Day v NATO Support and Procurament Agency (NSPA) v Capellene v Luxembursku. Cieľom podujatia bolo získať  povedomie o činnosti a aktivitách obstarávacej agentúry NATO a...

Prezentácia českého obranného priemyslu a rokovania s členmi ZBOP SR

Partnerská Asociácia obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky a Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave usporiadali dnes prezentačné podujatie, zamerané na predstavenie českých firiem, pôsobiacich v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Súčasťou podujatia boli aj B2B rokovania zástupcov českých firiem so slovenskými spoločnosťami, ktoré zorganizovalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej...