Opatrenia vlády pre zamestnávateľov od 3. marca 2021

Dovoľujeme si vás informovať, že na rokovaní vlády dňa 28. 2. 2021 bolo prijaté nové uznesenie vlády, ktorým sa upravujú niektoré výnimky zo zákazu vychádzania s účinnosťou od 3. marca 2021. Spracovaný rozbor opatrení, ktoré sa týkajú zamestnávateľov a zamestnancov, ako aj celé znenie uznesenia vrátane ostatných opatrení sú na stiahnutie...

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 70 rokov v sobotu 27.2.2021 zomrel po krátkej ťažkej chorobe Jozef Buday, generálny riaditeľ spoločnosti EVPÚ, a.s. a prezident Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií. Jozef Buday bol výskumníkom, propagátorom a budovateľom slovenského priemyselného výskumu    a vývoja. Bol autorom viac ako 47...

Noví členovia ZBOP SR

V uplynulých dňoch sa členská základňa Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky opäť rozrástla. Vítame medzi nami ďalších päť spoločností a tešíme sa na našu spoluprácu: HANSEATIC PROJEKT s.r.o. MSM LAND SYSTEMS s.r.o. NG Aviation s.r.o. SEC Technologies, s.r.o. Zepelin, s.r.o. Aktuálne máme už 54 členov!

Rozbor uznesenia vlády k zákazu vychádzania z pohľadu firiem

Vláda Slovenskej republiky 5.2.2021 prijala Uznesenie vlády SR č. 77 k zákazu vychádzania.  Rozbor uznesenia vlády obsahuje prehľad v akých regiónoch a v akej periodicite bude potrebné vyžadovať od zamestnancov preukázanie sa negatívnym testom. Rozbor nájdete tu: MS_Rozbor unesenia vlady – zákaz vychádzania Zároveň prikladáme aj samotné znenie uznesenia: 77_2021. V nadväznosti na vyššie uvedené uznesenie...

Schválenie Obrannej stratégie SR a Bezpečnostnej stratégie SR Národnou radou SR

V  Národnej rade  Slovenskej republiky bola 27. januára 2021 schválená Obranná stratégia Slovenskej republiky.  Obranná stratégia Slovenskej republiky je zásadným strategickým dokumentom, ktorý určuje základné prístupy štátu k zabezpečovaniu svojej obrany.  Schválením novej obrannej stratégie tak končí platnosť predchádzajúcej z roku 2005. Dokument na stiahnutie je dostupný tu: Obranná stratégia SR Národná rada...

Nový termín veľtrhu IDEB: 25. – 27. august 2021

Organizátor veľtrhu IDEB, spoločnosť Incheba, a.s. dnes informovala, že s  ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a pretrvávajúcu neistotu vývoja preventívnych a reštriktívnych opatrení, po dôkladnej úvahe a najmä po konzultácii s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ktorého účasť je na podujatí významná, bol veľtrh obrannej techniky IDEB presunutý na náhradný termín...

Informácie z Manuálu MH SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov

Na včerajšom rokovaní vlády, t. j. dňa 20. 1. 2021, bol schválený manuál MH SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov. Tento manuál pripravilo MH SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 a je určený zamestnávateľom pre rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní testovania zamestnancov a...

Manuál Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID-19

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní  20.1.2021 schválila s pripomienkami Návrh manuálu Ministerstva hospodárstva SR pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19. Kompletný materiál vrátane príloh nájdete tu: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk) Link na finálne znenie manuálu: Manuál | MHSR

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o kritériách určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

V stredu, 20. januára 2021, bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnená Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 19. januára 2021, ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Úplné znenie vyhlášky vrátane príloh nájdete tu: ZZ_2021_10_20210120

Zhrnutie informácií k testovaniu vo firmách a dotazník

Od stredy 27. 1. 2021 sa sprísňuje zákaz vychádzania a podmienkou cesty do práce bude platný antigénový alebo PCR test. Hlavný hygienik SR dovtedy vydá vyhlášku, na základe ktorej bude zamestnávateľ povinný zakázať vstup zamestnanca alebo iných osôb na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa, bez platného negatívneho výsledku po absolvovaní antigénového alebo...