Vizitka člena
Názov

3IPK, a.s.

Zástupca

Matej Michalko
predseda predstavenstva

Adresa

Staré Grunty 18
841 04 Bratislava

Telefón

+421 904 897 205

E-mail